Verhogen leeftijdsgrens alcohol van 16 naar 18 jaar per 1 januari 2014.

Algemeen

Verhogen leeftijdsgrens alcohol van 16 naar 18 jaar per 1 januari 2014.

 

In juni 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen om de minimumleeftijd te verhogen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 er geen alcohol meer verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar. Ook het bezit van alcohol op straat onder de 18 jaar is strafbaar.

Ook dit geldt bij Rugbyclub The Hookers. Als de vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet kan het bestuur en/of de leidinggevende (lees: barvrijwilliger) een boete krijgen. De vergunning kan ook worden ingetrokken.

 

Bestuur Rugbyclub The Hookers

De trainingen zijn (beperkt) weer gestart, alle richtlijnen van het Rugby Nederland worden strict opgevolgd.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.