Vanuit het bestuur

Algemeen

Beste leden en vrienden van The Hookers,

Als bestuur zijn wij verheugd te kunnen mededelen dat het bestuur gaat worden versterkt door drie personen. Als eerste zal Marc Burik per direct toetreden als algemeen bestuurslid met de portefeuille technische zaken. Mark Verhoon zal eveneens toetreden als algemeen bestuurslid met de portefeuille jeugd. Mark Verhoorn zal hierbij toetreden als zogenaamd ad-interim. Omdat zijn naam ten tijde van de ALV d.d. 16 mei 2014 nog niet bekend was zal hij officieel toetreden in de beoogde FALV in oktober. Last-but-not least zal Sophie de Blooy de functie van secretaris van het dagelijks bestuur gaan vervullen. Ook zij zal in eerste instantie ad-interim toetreden tot oktober aanstaande. Ingrid Verhoorn zal tot 1 juli de zaken van functie secretaris overdragen en op de achtergrond beschikbaar blijven voor advies en steun.

Met deze 3 bestuurders wordt bestuur aangevuld met zeer veel kennis van de rugbysport en clubcultuur. Voor hen allen geldt dat zij al van jongs af aan zijn betrokken bij rugbyclub The Hookers en zij alle 3 zelf, maar ook familieleden de rugbysport beoefenen of beoefend hebben. Tevens is  Nel de Blooy (moeder van Sophie) vroeger voorzitter geweest van de jeugdcommissie van rugbyclub The Hookers. Het lijkt er hiermee op dat het gat, door het aftreden van routiniers Ingrid Verhoorn en Gert Huis, door aantreden van deze zeer enthousiaste nieuwe bestuurders geruisloos zal worden opgevuld. We wensen de 3 nieuwe bestuursleden heel veel succes en vooral ook plezier toe in hun nieuwe rol.

Als bestuur hebben we net als eerder dan ook erg veel zin om de club met het vertrouwen van de leden op koers te houden van een toonaangevende rugbyclub in de regio.

Met deze mededeling willen we als bestuur tevens de mogelijk aangrijpen om als gevolg van het enthousiasme van de nieuwe bestuursleden een oproep doen of er meer leden deel willen nemen in het vrijwilligerskader. Clubbreed van zitting in een commissie tot rugbytechnische ondersteuning en inzit (trainer/referee). Jouw inzet en energie hebben we met de groei van de club in het ledenaantal hard nodig. Laat het weten aan de mensen in het huidige vrijwilligerskader.
 

Het bestuur.
notulen2

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.