Besluit RC The Hookers mbt NRB Reddingsplan

Geen categorie

Beste leden en vrienden van Rugbyclub The Hookers,

 

Zoals jullie allen hebben kunnen lezen is er afgelopen week nogal wat gebeurd naar aanleiding van de financiele problemen bij de Nederlandse rugbybond (NRB). Na diverse vergaderingen, ook bij ons intern (Bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) afgelopen vrijdag), blijkt dat 84% van de clubs het reddingsplan van de NRB met alle voorwaarden en aanvullingen om de grootste risico’s te vermijden is aangenomen. De NRB zal dus blijven bestaan! Uiteraard zullen alle kosten worden geschrapt welke niet te maken hebben met de competitie en het noodzakelijke om rugby te kunnen spelen. Separaat zal er een onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en het falen van het oude bestuur.

 

Vandaag heeft het bestuur in samenwerking met de president en de vices met jullie akkoord (stemming op de BALV van afgelopen vijdag) bepaald hoe wij de bijdrage aan de NRB voor het reddingsplan gaan financieren. We hebben besloten dat we een gedeelte van ons geld op de spaarrekening van Rugbyclub The Hookers, gebruiken voor de bijdrage voor de redding van de NRB. Afspraak is wel dat we dit met zo min mogelijk risico doen en het geld (bijna 15.000 EUR) via een lening van 20 jaar en een rente van 3% per jaar terugkrijgen en indien mogelijk eerder.

 

Gelukkig verkeert Rugbyclub The Hookers in een gezonde financiele positie. Echter wil dit niet zeggen dat we dit geld (ons en dus jullie geld) zogenaamd ‘’over’’ hadden. Dit geld is een reservering voor kosten die we in de toekomst gaan hebben voor bijvoorbeeld onderhoud of nieuwbouw clubhuis indien onze huidige mooie accommodatie alweer wat ouder is.

 

Dit betekent wel dat we de komende periode met zijn allen nog meer op de kosten moeten gaan letten. Wij ondersteunen dan ook acties om meer geld te generen. Dit kan niet zonder de steun en inzet van jullie als vrijwilligers. We zullen binnenkort dan ook met een formulier komen, waarbij je kunt aangeven wat je voor jouw club zou willen doen. We moeten er samen voor zorgen dat we met zijn allen rugby kunnen blijven spelen en dat niet alleen onze club, maar ook om samen met een vernieuwde NRB het Nederlandse rugby te behouden.

 

Alvast fijne feestdagen en we zien jullie allen sowieso op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 Januari.

 

Met ovale groet,

 

President, vice-presidents en bestuur

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.