Van de Barcommissie

Algemeen

Aan alle leden, ouders van, sponsoren en betrokkenen.

Hierbij zouden wij U willen informeren over wat aandachtspunten voor de rest van het seizoen en alvast als voorbereiding voor het komende seizoen..

Wat is er zoal te melden?

1) Dringende vervanging vaatwasser in keuken.

Op dit moment is onze vaatwasser als onderdeel in de keuken aan zijn laatste loodjes bezig. De vaatwasser wordt niet meer zo warm en daardoor niet volledig schoon. Er moet wat gebeuren.

Allereerst zouden wij bij alle leden, ouders. sponsoren en betrokkenen willen kijken of er misschien daar een vaatwasser beschikbaar is. Hoeft uiteraard niet voor niets, maar moet qua capaciteit en financiën voor de club

aantrekkelijk zijn. We hebben nu een normale vaatwasser, maar zoeken indien beschikbaar een vaatwasser met meer vermogen dan een regulaire thuisvaatwasser, maar in overleg is alles mogelijk.  Indien iemand iets heeft of ergens weet, wat interessant kan zijn, horen wij dit graag. Stuur een mailtje naar plenssen@ziggo.nl

2) Schoonmaakspullen in kleedkamers

De komende weken worden in de verschillen kleedkamers hangend aan de muur een set schoonmaakspullen geplaatst, bestaande uit bezem, trekker, stoffer en blik. Deze worden geplaats in Bezoekerskleedkamer 1 en 2 en 1 set in Hookers kleedkamer 2. Het is de bedoeling deze te gebruiken voor het schoonmaken van de kleedkamers na wedstrijden. Laat de teamleiders dit met hun team oppakken. Dan wordt het voor iedereen wat makkelijker. Opmerking; Het is niet bedoeld als speelgoed en kan uiteraard stuk. Bedenk dat als het verdwijnt of kapot gaat door baldadigheid het je eigen clubje weer geld kost. Niet nodig!!

3) Vrijwilliger certificaten voor barvrijwilligers

We hebben jongstleden wederom controle gehad voor horecavergunningen en vrijwilligers voor bardiensten.

Dit was prima in orde. Maar ik realiseerde me wel, dat een “up to date” maken van vrijwilligersverplichtingen geen overbodige luxe is. Vandaar de volgende oproep.

Tijdens openingstijden van de bar, hoort minimaal 1 persoon die dienst heeft een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) of vergelijkbaar certificaat te hebben. Dit certificaat en het registeren van het behalen van het certificaat dient achter de bar aanwezig te zijn. Inmiddels hebben velen het certificaat gehaald, maar uiteraard zijn er ook velen die dit certificaat niet hebben of wel hebben, maar geen copy achter de bar afgegeven hebben.

Het certificaat IVA kan iedereen, die wel eens een bardienst heeft, op internet halen en laten sturen naar jezelf en de barverantwoordelijke bij RC The Hookers. De club zou het zeer op prijs stellen, indien eenieder die af en toe een bardienst vervuld en nog geen certificaat heeft, dit te halen en een copy bij de club te bezorgen. Je kunt ook tijdens het invullen/ behalen als “barverantwoordelijke” plenssen@ziggo.nl in te vullen. Haal je het certificaat, dan krijg ik daarvan een copy op de mail.

Hoe haal je het certificaat;

Ga op internet naar www.NOCNSF.nl/IVA. Ga naar “doe de test”.

Vul al de gevraagde gegevens in en vergeet de barverantwoordelijke niet in te vullen. Je krijgt 20 vragen die je moet beantwoorden om het certificaat te halen. Positief detail; Als je een vraag verkeerd beantwoord, dan krijg je een melding met uitleg en kun je deze vraag opnieuw proberen. Net zo lang tot de vraag goed beantwoord is. Het spreekwoord “een kind kan de was doen” is hier dus van toepassing. Neem even de tijd, het kost maar een paar minuutjes, maar help je club om alle formaliteiten geregeld te krijgen. Alvast bedankt.

Met ovale groet

Piet Lenssen namens de Barcommissie (interim-voorzitter)

Mail barcommisie@thehookers.nl

Tel 0651580603

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.