“Gebiedscommissie steunt Rugbyclub The Hookers en HVC’10 in veldkwestie”

Algemeen

De gemeente Rotterdam heeft besloten dat het vierde veld van voetbalvereniging HVC’10 omgebouwd wordt tot multifunctioneel kunstgrasveld, dat gebruikt moet gaan worden door HVC’10 en Rugbyclub The Hookers. Beide verenigingen kunnen zich niet vinden in het besluit van de gemeente en hebben een alternatief voorstel gedaan: het realiseren van een extra veld in sportpark De Rondgang. De voorzitters van beide verenigingen spraken hier donderdagavond over in bij de Hoekse gebiedscommissie, die het voorstel van de verenigingen steunt.

Voor Rugbyclub The Hookers is uitbreiding essentieel om in de toekomst te kunnen groeien als vereniging. “Op dit moment hebben we slechts de beschikking over een volledig speelveld en een klein oefenveld”, vertelt The Hookers-voorzitter Paul van Putten. “Gezien de forseledengroei van de afgelopen jaren hebben we extra ruimte nodig, want het veld wordt door teveel bespeling in een seizoen eigenlijk volledig versleten, waardoor er hoge onderhoudskosten zijn.”
HVC’10 wil de huidige veldcapaciteit behouden. HVC’10-voorzitter Arjen van der Lugt: “Om alle teams voldoende te kunnen laten trainen en wedstrijden op normale tijden te kunnen laten spelen, hebben wij onze velden gewoon nodig. Dit heeft een behoeftebepaling van de KNVB ook uitgewezen. Natuurlijk snappen wij de behoefte van The Hookers en daarom doen we ook gezamenlijk het voorstel om een extra veld in De Rondgang aan te leggen, dat volledig door The Hookers gebruikt kan gaan worden.”
De beide voorzitters overhandigden de leden van de gebiedscommissie een brief, waarin het standpunt van de verenigingen volledig terug te lezen is. De gebiedscommissie stemde unaniem in met het opstellen van een advies ‘aan Rotterdam’.”

 
 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.