One of the Hunderd

Maak kennis met ‘One of the Hundred’

‘One of the Hundred’ is in 2016 opgericht door een groep mensen die Rugbyclub The Hookers een warm hart toedragen. De bedoeling hierachter is om met extra financiën activiteiten en evenementen te organiseren en/of te realiseren binnen de vereniging, die anders niet gedaan zouden kunnen worden.

Doel: “het bevorderen en stimuleren van allerlei activiteiten voor iedereen binnen de Rugbyclub The Hookers en het bieden van financiële (club)ondersteuning waar dat kan of nodig is.”

Op deze manier probeert ‘One of the Hundred’ alles op en rond het rugbyen aantrekkelijk te maken. Vanuit de doelstelling wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de jeugd binnen de vereniging. Zo zullen er regelmatig jeugdactiviteiten financieel ondersteund kunnen worden, zodat de jeugd nog beter kan deelnemen aan de benodigde evenementen, toernooien en buitenland trips.

De bedoeling is dat leden, niet-leden, familieleden, kennissen, maar ook teams binnen de rugby, die de rugbyclub een warm hart toedragen en een extra steentje kunnen bijdragen, lid worden van ‘One of the Hundred’ door jaarlijks een contributie te betalen van € 100,00. De namen van degenen die bijdragen zullen op een nader te bepalen plaats in het clubhuis vermeld gaan worden.

Organisatorisch gezien staat ’One of the Hundred’ los van de vereniging. Zij staat wel in contact met het clubbestuur, maar werkt onafhankelijk van het bestuur. ‘One of the Hundred’ zal een eigen boekhouding gaan bijhouden die in te zien is door de leden. Er wordt doorlopend verantwoording afgelegd over de besteding van de ingelegde gelden. Dit gebeurt door publicatie van de gerealiseerde doelen.

‘One of the Hundred’ heeft natuurlijk veel leden nodig. Hoe mee leden, hoe meer er georganiseerd of gerealiseerd kan worden. Hoe meer leden, hoe meer er dus gedaan kan worden. Het kan zomaar gebeuren dat u tijdens uw aanwezigheid op de club wordt gevraagd om lid te worden.

Heeft u ook een warm hart naar de vereniging en kunt u een extra steentje bijdragen? Ondersteun dan ons initiatief en word lid en schrijf je hieronder in!

 

%d bloggers liken dit:

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.