Veiligheid op de club

Respect en veiligheid zijn kernwaarden van onze sport en club. Toch kan het voorkomen dat er zich een situatie is waarbij jij je niet veilig hebt gevoeld. Dan is het heel belangrijk dat je daar wat mee doet! Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het organiseren van een veilige sport- en club-omgeving. Daarvoor wordt nu nieuw beleid op papier gezet. In afwachting van dat nieuwe beleid kun je voor je vragen al terecht op de website van het noc-nsf via www.vertrouwenspuntsport.nl

Comments are closed.

%d bloggers liken dit:

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.